sidekiq getting stuck?

We had quite strange scenario. Two hosts with sidekiq, one working well, second one gets stuck after few seconds or minutes. Happened in workers with opening new TCP/UDP connections. So, I started to review all the files, where ‘max files’ is set.

$ cat /etc/security/limits.conf
* soft nofile 30000
* hard nofile 60000

tom@web:~$ ulimit -Hn
60000
tom@web:~$ ulimit -Sn
30000

tom@web:~$ /sbin/sysctl -a | grep "file-max"
fs.file-max = 60000

So, all this looks OK so far. After numerous checks I’ve found, that our eye  process is running for a while, maybe since the beginning and probably it took old file-max  settings. How to check? Simply run eye info  or get PID of the sidekiq  process and run following command (assume 22613 is the PID):

tom@web:~$ cat /proc/22613/limits
Limit           Soft Limit      Hard Limit      Units
Max cpu time       unlimited      unlimited      seconds
Max file size       unlimited      unlimited      bytes
Max data size       unlimited      unlimited      bytes
Max stack size      8388608       unlimited      bytes
Max core file size    0          unlimited      bytes
Max resident set     unlimited      unlimited      bytes
Max processes       516140        516140        processes
Max open files      1024         4096         files
Max locked memory     65536        65536        bytes
Max address space     unlimited      unlimited      bytes
Max file locks      unlimited      unlimited      locks
Max pending signals    516140        516140        signals
Max msgqueue size     819200        819200        bytes
Max nice priority     0          0
Max realtime priority   0          0
Max realtime timeout   unlimited      unlimited      us

Gotcha! 1024 as soft-limit, 4096 hard limit. The fix is pretty simple – just quit eye , load it’s config and restart sidekiq.

tom@web:~$ eye quit
quit...

tom@web:~$ eye load config.eye
eye started!
config loaded!

tom@web~$ eye restart sidekiq

tom@web:~$ cat /proc/4624/limits
Limit           Soft Limit      Hard Limit      Units
Max cpu time       unlimited      unlimited      seconds
Max file size       unlimited      unlimited      bytes
Max data size       unlimited      unlimited      bytes
Max stack size      8388608       unlimited      bytes
Max core file size    0          unlimited      bytes
Max resident set     unlimited      unlimited      bytes
Max processes       516140        516140        processes
Max open files      30000        60000        files
Max locked memory     65536        65536        bytes
Max address space     unlimited      unlimited      bytes
Max file locks      unlimited      unlimited      locks
Max pending signals    516140        516140        signals
Max msgqueue size     819200        819200        bytes
Max nice priority     0          0
Max realtime priority   0          0
Max realtime timeout   unlimited      unlimited      us

voila! We’re back on track :)

2.1 Tak trochu o číslech

A máš tu další díl o Ruby. Tentokrát si povíme trošku víc o číslech. Jak asi víš, máme a používáme čísla hlavně v desítkové soustavě. Ajaj. Co to vlastně znamená? Tak se ti to, milý Kubo, pokusím vysvětlit. Desítková soustava (dekadická) obsahuje čísla od 0 do 9, a jak jistě víš, má základ s číslem 10. Proč? Asi podle toho, že člověk má 10 prstů – tedy – aspon normální člověk :-) Počítače ale pracují hlavně s dvojkovou soustavou (binární), kde jsou čísla 0 a 1, osmičkovou soustavou – 0 až 7 a šestnáckovou (hexadecimální) soustavou – čísla jsou zapsána v rozsahu 0-9 a A-F. Read More

2 Datové typy

Ahoj Jakube. Dneska bych ti rád vysvětlil datové typy. Cože co? Datové typy, přeci. Data, informace – jak říkalo Číslo 5. Už víš, že Ruby pracuje s nějakými proměnnými – tedy, že do proměnných ukládáme nějaká data. Ta data ale mají různé typy – máme tu čísla, řetězce, pole… A ještě dva speciální typy, a to symboly a konstanty. Read More

Co, kdy, proč a jak

Ahoj Kubi. Jistě víš, že s každým programovacím jazykem je třeba také znát tu spoustu kouzelných slůvek, co jsou jako mrak, mlha, do které každý nový človíček vstupuje s nejistotou a tápe, co co znamená. Pokusím se ti tady napsat takový minislovníček termínů, a zároveň je i vysvětlit, abys věděl, co je co. Read More

Tak, začínáme. S Kubou i s Ruby :)

Můj milý Kubo. Jak jsem ti dnes slíbil, že začnu psát návod, jak začít programovat v Ruby, tak jsem tedy začal. :)

Nejdříve pár slov, proč právě Ruby. Určitě si pamatuješ, jak jsem ti ukazoval pár příkladů, jak je Ruby krásně čitelné, je to, jako kdybys psal dopis pro kamaráda robota, co má udělat. Ruby umí přecijen o něco více, než vlevo-vbok a krok. A to je důvod, proč zrovna Ruby, i když co clověk, to názor. Proč bych tě měl učit něco jiného, když Ruby mě živí. Read More