STM32F4Discovery + eLua + OSX

I fixed few bugs when compiling elua from git on osx – clone my branch clone official repo here.

create .bin file

create openocd config file for stm32f4 board:

and upload to the board:

Now you can connect to the board using /dev/tty.usbmodem621, 115200/8/n/1. You should get this prompt:

enjoy :)

nodemcu + el capitan

To flash

  • upgrade firmware

Side by side images

Quick script. As I’ve got FLIR images of my house, I wanted to have them side by side – original image + FLIR. So I wrote some small (fast) script in bash to do that.

And the resulting image:

flir-0941-0940

MCP7940 – RTC with Pi

As I’m building my own IQ house control system, I need to have RTC in my system. So started playing with MCP7940N and i2c interface. I’m using Raspberry Pi for my experiments with i2c/SPI.

Construction is pretty simple, just use MCP7840N Datasheet.

mcp7940n-schema

 

Then you can start checking with Pi. In my case, I’m using RevB, so my bus has number 1 and RTC got 0x6f address.

what next? Check address 0x00, if the onboard oscilator is running

0x00 means NO, it’s NOT running. So, turn it on

and check few times address 0x00

Increments! Great. That means – our oscilator is working = our clock is working too. Next step is to set current time and date. But wait. How are values stored and read/written? RTC uses BCD encoding for values, that means, eg. number 94 is stored as 9 and 4, both in 4 bits = 9 is stored as 1001 and 4 as 0100, in hexadecimal 0x94. Easy? Eg. day is using 6 bits, upper two for 0123 values, bottom bits for 0-9, so 31th will be stored as 0x31. For more details please read the PDF – RTCC Memory map. So back to setting the date & time:

Fine. But if we’re setting ’00’ as seconds – address 0x00 – why value 0x80? 7th bit = ST – onboard oscilator enabled.

I’ve written simple Python code to read from RTC and print out the value:

Just run by

Voila! :) RTC is up and running. I’d like to check tomorrow (resp. today) morning, if everything is still working correctly, and can create next module for my IQ house control system :)

2010/06/10

Tak dnešní progres:

Po pondělním telefonátu projektanta a ověření na SÚ jsem se domluvil s p. M a ostatními lidmi na okolních pozemcích. Dnes jsem jim dovezl plné moci k podepsání, aby se konečně dokončil převod vodovodu do majetku SVS, a druhá plná moc byla k jednání s p. M ohledně těch věcných břemen.

Bylo tam zase moc krásně, ach jo, už aby se konečně všechno pohlo a mohlo se kopnout do země. Zjišťoval jsem dostupnost některých služeb, jeden z dalších majitelů pozemků má firmu se stroji a auty, snad se nějak domluvíme. Potřebuju přivétz kamení do základů, později jestě písek a štěrk, kamení bude potřeba tak aspon 10tun…