Ambari – user can log in but has no privileges

We ran into some interesting issue – user has all the privileges, was in correct ldap group, can log in to the ambari, but privileges weren’t effective.

I did multiple discoveries – checked log ambari-server.log and found out following

So, tried to restart ambari-server, didn’t work. Did further investigation, using ambari API

so, this worked. Notice uppercase in user_name. So I tried to fetch user info with privileges

Nice. Works too. So another check – load only certain privileges – 153.

Aha! Looks like there’s some inconsitency in the postgres database. So, check it!

Gotcha. There’s no such user named myuser in the database – and pg is case sensitive. So, rename the user

and restart ambari-server. Now we can try again the api call

Voila!

Foxtrot: Programy pro ČOV

Program pro řídící jednotku Foxtrot a čistírnu odpadních vod Aquatec AT-6. Nabízí 10 programů, dle zatížení domácnosti. Dá se později napojit na vodoměr (počitadlo) a podle toho měnit program.

Jsou tam ještě nějaké záseky, např. že pokud je cyklus plný (5 minut) a následuje ten samý (bez pauzy), bylo by fajn vynechat úplně vypínání výstupu, popř. zkrátit cyklus o párset ms. Dále pak přidat reset v případě změny programu atd. Každopádně to ale zatím funguje k mé spokojenosti.

R – Četnost podruhé

Mějme následující data:

A potřebujeme zjistit absolutní a relativní četnost výskytu žen a mužů, rozdělenou ještě podle hodnoty v type .

Opět převedeme na data frame

A máme absolutní četnost. Teď vypočítáme relativní četnost.

Což znamená: pro každý subset z framu tbl.frame , rozdělený podle proměnné Var2 , proveď transform , a vypočti relativní četnost podle frekvence (abs. četnosti) a součtu hodnot frekvence.

R – četnost a graf

Dostal jsem pověření z nejvyšších míst vyrobit statistické zhodnocení dotazníků. A protože bytostně nemám rád Excel, našel jsem R a zkouším.

Udělal jsem data do CSV souboru a nahrál do R (RStudio)

Zkusíme vyrobit četnost vzdělání (edu) a potom ji ještě rozdělit podle pohlaví (gender).

Máme tabulku, ale potřebujeme z ní frame

Přidáme relativní četnost (mean)

A teď na graf. Používáme ggplot2.

Rplot1

Fajn. Ale chceme graf otočit

Rplot2

Teď ještě smazat popisek osy x a přepsat osu y.

Rplot3

A finálně přidáme hodnoty frekvence do jednotlivých sloupců.

Rplot4

A teď trochu komplexněji. Ještě to rozdělíme na muže a ženy..

a přidáme graf

Rplot6

A co když budeme chtít jeden bar, ale rozdělený podle hodnot?

A graf

Rplot7

 

STM32F4Discovery + eLua + OSX

I fixed few bugs when compiling elua from git on osx – clone my branch clone official repo here.

create .bin file

create openocd config file for stm32f4 board:

and upload to the board:

Now you can connect to the board using /dev/tty.usbmodem621, 115200/8/n/1. You should get this prompt:

enjoy :)

nodemcu – simple webserver

I’ve modified and updated this source:

nodemcu + el capitan

To flash

  • upgrade firmware

iPhone5 power button repaired

Common issue. Power button got broken after a while, I switched to iPhone6, so this ‘old’ phone stayed forgotten. Then my son wanted to use it, so I had to repair it. Looked around, for the first time it as eligible to Apple repair program, but after a while my SN was removed, not sure why. Anyway, the off-warranty repair costs more than 2500CZK (w/o VAT), quite a lot. So I looked around and found few links. Ordered spare button/ribbon cable, few tools and .. got it repaired (but I have to admit, it was a tough fight) :)

Price to repair was (excluding tools) around $4.

Things ordered from Aliexpress:

Cool links to follow when repairing

PS: a small advice at the end. Sort your screws to small groups, on some sticker or a stick tape, put them in that order as removed – as there’s a bunch of really small screws and almost every one differs from others