R – Četnost podruhé

Mějme následující data:

A potřebujeme zjistit absolutní a relativní četnost výskytu žen a mužů, rozdělenou ještě podle hodnoty v type .

Opět převedeme na data frame

A máme absolutní četnost. Teď vypočítáme relativní četnost.

Což znamená: pro každý subset z framu tbl.frame , rozdělený podle proměnné Var2 , proveď transform , a vypočti relativní četnost podle frekvence (abs. četnosti) a součtu hodnot frekvence.

Posted in R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 − = 22