R – četnost a graf

Dostal jsem pověření z nejvyšších míst vyrobit statistické zhodnocení dotazníků. A protože bytostně nemám rád Excel, našel jsem R a zkouším.

Udělal jsem data do CSV souboru a nahrál do R (RStudio)

Zkusíme vyrobit četnost vzdělání (edu) a potom ji ještě rozdělit podle pohlaví (gender).

Máme tabulku, ale potřebujeme z ní frame

Přidáme relativní četnost (mean)

A teď na graf. Používáme ggplot2.

Rplot1

Fajn. Ale chceme graf otočit

Rplot2

Teď ještě smazat popisek osy x a přepsat osu y.

Rplot3

A finálně přidáme hodnoty frekvence do jednotlivých sloupců.

Rplot4

A teď trochu komplexněji. Ještě to rozdělíme na muže a ženy..

a přidáme graf

Rplot6

A co když budeme chtít jeden bar, ale rozdělený podle hodnot?

A graf

Rplot7

 

Posted in R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × = 10