Jak jsem počeštil Ruby

Ne, nebojte se. Nezbláznil jsem se, ani jsem doopravdy neudělal z Ruby dokonalý analyzátor jazyka českého. Jen jsem pro výuku programování svého syna dospěl k zajímavému pokusu. Neboť ještě neovládá tak dokonale výrazivo, použité u programovacích jazyků, rozhodl jsem se, že zkusím alespoň “počeštit” Ruby.

Princip je velice jednoduchý. Jistě by to šlo napsat ještě lépe, ale jako prototyp mi to docela stačilo. Vše je v jednom modulu, který stačí přihrát přes require.

module Dictionary
 module Czech
  Pairs = {
   'capitalize' => 'prvni_velke',
   'capitalize!' => 'prvni_velke!',
   'each' => 'kazdy',
   'each_byte' => 'kazdy_bajt',
   'each_char' => 'kazdy_znak'
  }
 end
end

class String
 def method_missing(symbol, *args, &block)
  if Dictionary::Czech::Pairs.invert.keys.include?(symbol.to_s)
   self.send(Dictionary::Czech::Pairs.invert[symbol.to_s], *args)
  else
   super
  end
 end
end

Vemte prosím v potaz, ze slovník není kompletní, jen jsem vybral pár metod. Předefinování metody method_missing jsem pak provedl i pro třídy Fixnum, Array, Hash a samozřejmě můžete i pro další.

Jak to použít?

Velice jednoduše :-)

require 'dictionary_czech'

[10,20,30].kazdy do |prvek|
 puts prvek
end

3.krat do |cislo|
 puts 10*cislo
end

Pokud byste chtěli získat nějaký základ pro slovník, použijte tuto:

({}.methods + [].methods + 1.methods + "a".methods).uniq.sort

Předpokládám, že udělat si z toho krásné asociativní pole zvládne každý. :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 × = 63