Výstava František Ronovský

Měli jsme tu čest se zúčastnit vernisáže výstavy malíře Ronovského v Jízdárně Pražského hradu. Autorem výstavy je Jiří Urban, autor i monografie Františka Ronovského (k zakoupení na místě). Architektonickou část pojal akad. arch. Stanislav Picek (ateliér Picek Architects s.r.o.) a myslím, že velice zdařile.

další odkazy:

ps: vlevo při vstupu najdete “mapu” výstavy. Na jejím grafickém ztvárnění má zásluhy Maxwell Render :-)